هزار و یک سوال (63)
Please Wait ...
by zantiya344 posted in 2013-03-07
در این برنامه و از شبکه کلمه استاد محمد باقر سجودی در عین پاسخگویی به سوالات مختلف به رد شبهات و روایات رافضیان می پردازد.(21.2.2013)
Duration : 01:26:32            View : 774            Download : 1        Download Download
Category : Answers to Doubts
-
You must register to post a new comment.
There is no comment.