زیر ذره بین (138)
Please Wait ...
by zantiya344 posted in 2013-03-02
این سلسله از برنامه ها به نقد و بررسی کتب شیعه و روایات و سخنان بزرگان شیعه می پردازد که درشبکه کلمه تهیه شده است. این برنامه را استاد محمد ابراهیم کیانی و شیخ عبدالفتاح خدمتی اجرا خواهند کرد (9.2.2013)
Duration : 01:18:54            View : 772            Download : 0        Download Download
Category : Answers to Doubts
-
You must register to post a new comment.
There is no comment.