خیانت در گزارش تاریخ (36)
Please Wait ...
by zantiya344 posted in 2013-03-02
این برنامه به آشکار کردن دروغهای تاریخی و بیان تاریخ راستینی که با مکر و فریب دشمنان اسلام در پس پرده ای مه آلود نگه داشته شده است، می پردازد. مجری برنامه: سید عقیل هاشمی و کارشناس برنامه:استاد عبدالفتاح خدمتی-(6.2.2013)
Duration : 01:29:18            View : 866            Download : 1        Download Download
Category : Islamic History
-
You must register to post a new comment.
There is no comment.