تریبون آزاد (27)
Please Wait ...
by zantiya344 posted in 2013-03-02
موضوع اساسی این برنامه حول محور آزاد اندیشی در جامعه اسلامی می باشد. این برنامه توسط استاد عقیل هاشمی و دکتر محمد عثمان خمیس برگزار می گردد. (2013-2-1)
Duration : 01:51:40            View : 829            Download : 0        Download Download
Category : Muslim Community
-
You must register to post a new comment.
There is no comment.