برنامه افتتاحیه شبکه 2
Please Wait ...
by zantiya344 posted in 2013-03-02
افتتاحیه کانال کلمه 2 با حضور جمعی از علماء و مشایخ (محمد ابراهیم کیانی- سید عقیل هاشمی - استاد عبدالقادر ترشابی - استاد محمد زمان زمانی - دکتر سید حبیب الله ضیایی - استاد محمد باقر سجودی - استاد ابو علی - استاد عبدالفتاح خدمتی) 24.1.2013
Duration : 01:46:55            View : 623            Download : 0        Download Download
Category : Miscellaneous
-
You must register to post a new comment.
There is no comment.