خیانت در گزارش تاریخ (34)
Please Wait ...
by zantiya344 posted in 2013-01-21
این برنامه به آشکار کردن دروغهای تاریخی و بیان تاریخ راستینی که با مکر و فریب دشمنان اسلام در پس پرده ای مه آلود نگه داشته شده است، می پردازد. مجری برنامه: سید عقیل هاشمی و کارشناس برنامه:استاد عبدالفتاح خدمتی-(16.1.2013)
Duration : 01:53:23            View : 987            Download : 1        Download Download
Category : Islamic History
-
You must register to post a new comment.
There is no comment.