دفاع از اهل بیت (51)
Please Wait ...
by zantiya344 posted in 2013-01-03
در سلسله برنامه های دفاع از اهل بیت مجری برنامه: استاد هاشمی با همراهی اساتید و کارشناسان علوم اسلامی به رد روایات جعلی و خرافی که به اهل بیت نسبت می دهند، می پردازند. کارشناس این برنامه:استاد عبدالله حیدری(24.12.2012)
Duration : 01:57:36            View : 898            Download : 10        Download Download
Category : Islamic Leaders & Scholars
-
You must register to post a new comment.
There is no comment.