دفاع از اهل بیت (50)
Please Wait ...
by zantiya344 posted in 2012-12-19
در سلسله برنامه های دفاع از اهل بیت مجری برنامه: استاد کیانی با همراهی اساتید و کارشناسان علوم اسلامی به رد روایات جعلی و خرافی که به اهل بیت نسبت می دهند، می پردازند. کارشناس این برنامه:استاد عبدالله حیدری(17.12.2012)
Duration : 01:20:19            View : 804            Download : 0        Download Download
Category : Answers to Doubts
-
You must register to post a new comment.
There is no comment.