تریبون آزاد (23)
Please Wait ...
by zantiya344 posted in 2012-12-19
موضوع اساسی این برنامه حول محور آزاد اندیشی در جامعه اسلامی می باشد. این برنامه توسط استاد عادل اسدی نیا در شبکه کلمه برگزار می گردد. (2012-12-14)
Duration : 01:13:33            View : 1191            Download : 0        Download Download
Category : Muslim Community
-
You must register to post a new comment.
There is no comment.