خیانت در گزارش تاریخ (29)
Please Wait ...
by zantiya344 posted in 2012-12-19
این برنامه به آشکار کردن دروغهای تاریخی و بیان تاریخ راستینی که با مکر و فریب دشمنان اسلام در پس پرده ای مه آلود نگه داشته شده است، می پردازد. مجری برنامه: سید عقیل هاشمی و کارشناس برنامه:استاد عبدالفتاح خدمتی-(28.11.2012)
Duration : 01:56:41            View : 1092            Download : 0        Download Download
Category : Islamic History
-
You must register to post a new comment.
There is no comment.