دفاع از اهل بیت (46)
Please Wait ...
by zantiya344 posted in 2012-11-14
در سلسله برنامه های دفاع از اهل بیت مجری برنامه: استاد عقیل هاشمی با همراهی اساتید و کارشناسان علوم اسلامی به رد روایات جعلی و خرافی که به اهل بیت نسبت می دهند، می پردازند. کارشناس این برنامه:استاد عبدالله حیدری(5.11.2012)
Duration : 02:14:30            View : 812            Download : 0        Download Download
Category : Answers to Doubts
-
You must register to post a new comment.
There is no comment.