تریبون آزاد (19)
Please Wait ...
by zantiya344 posted in 2012-11-08
موضوع اساسی این برنامه حول محور آزاد اندیشی در جامعه اسلامی می باشد. این برنامه توسط استاد عادل اسدی نیا در شبکه کلمه برگزار می گردد. (2012-11-2)
Duration : 01:45:18            View : 1347            Download : 0        Download Download
Category : Muslim Community
-
You must register to post a new comment.
There is no comment.