دفاع از اهل بیت (41)
Please Wait ...
by zantiya344 posted in 2012-10-18
در سلسله برنامه های دفاع از اهل بیت مجری برنامه: شیخ عقیل هاشمی با همراهی اساتید و کارشناسان علوم اسلامی به رد روایات جعلی و خرافی که به اهل بیت نسبت می دهند، می پردازند. (کارشناس این برنامه:استاد عبدالله حیدری8.10.2012)
Duration : 01:55:20            View : 755            Download : 0        Download Download
Category : Answers to Doubts
-
You must register to post a new comment.
There is no comment.