تریبون آزاد (16)
Please Wait ...
by zantiya344 posted in 2012-10-09
موضوع اساسی این برنامه حول محور آزاد اندیشی در جامعه اسلامی می باشد این برنامه توسط جناب میثم و به کارشناسی استاد عادل اسدی نیا در شبکه کلمه برگزار می گردد. (2012-10-5)
Duration : 01:12:22            View : 1417            Download : 0        Download Download
Category : Muslim Community
-
You must register to post a new comment.
There is no comment.