دفاع از اهل بیت (39)
Please Wait ...
by zantiya344 posted in 2012-10-01
در سلسله برنامه های دفاع از اهل بیت مجری برنامه: شیخ عقیل هاشمی با همراهی اساتید و کارشناسان علوم اسلامی به رد روایات جعلی و خرافی که به اهل بیت نسبت می دهند، می پردازند. (کارشناس این برنامه:استاد عبدالله حیدری29.9.2012)
Duration : 02:35:1            View : 874            Download : 2        Download Download
Category : Answers to Doubts
-
You must register to post a new comment.
There is no comment.