تریبون آزاد (14)
Please Wait ...
by zantiya344 posted in 2012-09-20
موضوع اساسی این برنامه حول محور آزاد اندیشی در جامعه اسلامی می باشد این برنامه با اجرای استاد سید عقیل هاشمی و کارشناسان شبکه کلمه برگزار می گردد. (2012-9-14)
Duration : 02:05:26            View : 1339            Download : 0        Download Download
Category : Muslim Community
-
You must register to post a new comment.
There is no comment.