هزار و یک سوال (41)
Please Wait ...
by zantiya344 posted in 2012-09-16
در این برنامه و از شبکه کلمه استاد محمد باقر سجودی در عین پاسخگویی به سوالات مختلف به رد شبهات و روایات رافضیان می پردازد.(9.9.2012)
Duration : 01:16:19            View : 1016            Download : 2        Download Download
Category : Answers to Doubts
-
You must register to post a new comment.
There is no comment.