تریبون آزاد (13)
Please Wait ...
by zantiya344 posted in 2012-09-10
موضوع اساسی این برنامه حول محور آزاد اندیشی در جامعه اسلامی می باشد این برنامه با اجرای استاد سید عقیل هاشمی و کارشناسان شبکه کلمه برگزار می گردد. (2012-9-7)
Duration : 02:03:58            View : 879            Download : 0        Download Download
Category : Muslim Community
-
You must register to post a new comment.
There is no comment.