زیر ذره بین (104)
Please Wait ...
by zantiya344 posted in 2012-09-10
این سلسله از برنامه ها به نقد و بررسی کتب شیعه و روایات و سخنان بزرگان شیعه می پردازد که درشبکه کلمه تهیه شده است. این برنامه را جناب محمد ابراهیم کیانی به کمک کارشناسان و اساتید محترم شبکه اجرا خواهند کرد(5.9.2012)
Duration : 02:31:16            View : 859            Download : 0        Download Download
Category : Answers to Doubts
-
You must register to post a new comment.
There is no comment.