زیر ذره بین (99)
Please Wait ...
by zantiya344 posted in 2012-09-04
این سلسله از برنامه ها به نقد و بررسی کتب شیعه و روایات و سخنان بزرگان شیعه می پردازد که درشبکه کلمه تهیه شده است. این برنامه را استاد عقیل هاشمی به کمک کارشناسان و اساتید محترم شبکه اجرا خواهند کرد(25.8.2012)
Duration : 02:19:27            View : 807            Download : 1        Download Download
Category : Answers to Doubts
-
You must register to post a new comment.
There is no comment.