هزار و یک سوال (36)
Please Wait ...
by zantiya344 posted in 2012-08-28
در این برنامه و از شبکه کلمه استاد محمد باقر سجودی در عین پاسخگویی به سوالات مختلف به رد شبهات و روایات رافضیان می پردازد.(23.8.2012)
Duration : 01:34:4            View : 795            Download : 0        Download Download
Category : Answers to Doubts
-
You must register to post a new comment.
There is no comment.