زیرذره بین(97)
Please Wait ...
by zantiya344 posted in 2012-07-19
این سلسله از برنامه ها به نقد و بررسی کتب شیعه و روایات و سخنان بزرگان شیعه می پردازد که درشبکه کلمه تهیه شده است. مجری برنامه، جناب محمد ابراهیم کیانی به کمک کارشناسان و اساتید محترم این برنامه را اجرا خواهند کرد(15.7.2012)
Duration : 01:58:43            View : 995            Download : 0        Download Download
Category : Answers to Doubts
-
You must register to post a new comment.
There is no comment.