دفاع از اهل بیت(33)
Please Wait ...
by zantiya344 posted in 2012-07-19
در سلسله برنامه های دفاع از اهل بیت مجری برنامه: آقای محمد ابراهیم کیانی با همراهی اساتید و کارشناسان علوم اسلامی به رد روایات جعلی و خرافی که به اهل بیت نسبت می دهند، می پردازند. (کارشناس این برنامه:استاد عبدالله حیدری14.7.2012)
Duration : 02:36:8            View : 1181            Download : 0        Download Download
Category : Answers to Doubts
-
You must register to post a new comment.
There is no comment.