امام زمان حقیقت یا خیال (4)
Please Wait ...
by zantiya344 posted in 2012-07-12
در این سلسله از برنامه ها با کمک کتب و روایات و احادیث مختلف پرده خیال از جبین منجی موهوم ابنای بشر برداشته می شود تا نور حقیقت وجود حق جویان را منور سازد. مجری برنامه: جناب محمد ابراهیم کیانی و کارشناسان آن: استاد عبدالمجید ظهرابی و شیخ منصور حسینی.(2012-7-4)
Duration : 02:24:49            View : 990            Download : 0        Download Download
Category : Answers to Doubts
-
You must register to post a new comment.
There is no comment.