هزار و یک سوال (21)
Please Wait ...
by zantiya344 posted in 2012-06-16
در این برنامه و از شبکه کلمه استاد محمد باقر سجودی در عین پاسخگویی به سوالات مختلف به رد شبهات و روایات رافضیان می پردازد.(24.5.2012)
Duration : 01:42:33            View : 946            Download : 1        Download Download
Category : Answers to Doubts
-
You must register to post a new comment.
There is no comment.