هزار و یک سوال (19)
Please Wait ...
by zantiya344 posted in 2012-05-28
در این برنامه و از شبکه کلمه استاد محمد باقر سجودی در عین پاسخگویی به سوالات مختلف به رد شبهات و روایات رافضیان می پردازد.(17.5.2012)
Duration : 01:46:2            View : 1007            Download : 3        Download Download
Category : Answers to Doubts
-
You must register to post a new comment.
There is no comment.