زیر ذره بین(1/63)
Please Wait ...
by zantiya344 posted in 2012-05-02
این سلسله برنامه ها به نقد و بررسی کتب شیعه و روایات و سخنان بزرگان شیعه می پردازد که درشبکه کلمه تهیه شده است . استاد سید عقیل هاشمی به همراه دیگر کارشناسان شبکه کلمه این برنامه ها را اجرا می کنند.(24.4.2012)
Duration : 07:29            View : 787            Download : 3        Download Download
Category : Answers to Doubts
-
You must register to post a new comment.
There is no comment.