زیر ذره بین (58) قسمت دوم
Please Wait ...
by zantiya344 posted in 2012-04-26
این سلسله برنامه ها به نقد و بررسی کتب شیعه و روایات و سخنان بزرگان شیعه می پردازد که درشبکه کلمه تهیه شده است . استاد سید عقیل هاشمی به همراه دیگر کارشناسان شبکه کلمه این برنامه ها را اجرا می کنند.(2012-4-10)
Duration : 01:44:56            View : 976            Download : 0        Download Download
Category : Answers to Doubts
-
You must register to post a new comment.
There is no comment.