استخراج احکام لام در لفظ جلاله و در حروفی غیر از حروف لفظ جلاله با قراءت سوره تغابن
Please Wait ...
by islamfa posted in 2012-09-15
محمد رسول هاشمی
Duration : 14:43            View : 1078            Download : 2        Download Download
Category : Quran and Tafseer (Interpretation)
-
You must register to post a new comment.
There is no comment.