جایگاه سنت (3)
Please Wait ...
by islamfa posted in 2012-03-28
برنامه جایگاه سنت کار ی است از شبکه جهانی نور که به موضوع اهمیت سنت در شریعت می پردازد اجرای برنامه با استاد عبدالقادر ترشابی می باشد
Duration : 28:46            View : 913            Download : 2        Download Download
Category : Hadeeth and Tradition
-
You must register to post a new comment.
There is no comment.