نگاهی به افق (9)
Please Wait ...
by islamfa posted in 2012-03-28
نگاهی به افق عنوان برنامه ای است که استاد محمد باقر سجودی در آن به رد شبهات شیعیان می پردازد این برنامه در شبکه جهانی نور تهیه ونتظیم شده است
Duration : 23:28            View : 1014            Download : 0        Download Download
Category : Answers to Doubts
-
You must register to post a new comment.
There is no comment.