در پرتو نور (31)
Please Wait ...
by islamfa posted in 2012-03-28
برنامه در پرتو نور کاری است از شبکه جهانی نور که به پرسشهای ایمیلی وتلفن های ضبط شده این شبکه پاسخ می دهد کارشناس برنامه استاد دکتر سیدمحمد سمیعی رستاقی می باشد
Duration : 35:32            View : 889            Download : 0        Download Download
Category : Fatwa (Question & Answer)
-
You must register to post a new comment.
There is no comment.