پرسش و پاسخ (39)
Please Wait ...
by islamfa posted in 2012-03-31
پرسش و پاسخ برنامه ای از شبکه جهانی نور می باشد که در ماه رمضان برای پرسش های بینندگان تدوین شده است کارشناس برنامه استاد محمد عبد الرشید عباد می باشد
Duration : 37:53            View : 879            Download : 651        Download Download
Category : Fatwa (Question & Answer)
-
You must register to post a new comment.
There is no comment.