حقیقت های پنهان تاریخ (95)
Please Wait ...
by islamfa posted in 2012-03-30
حقیقت های پنهان تاریخ نام یکی ازبرنامه های شبکه جهانی نور می باشد که به باز خوانی صحیح تاریخ اسلام می پردازد وحقایق را برملا می سازد اجرای برنامه با استاد محمدرضا آبکار و دیگر کارشناسان تاریخ این شبکه می باشد
Duration : 01:17:4            View : 1358            Download : 0        Download Download
Category : Islamic History
-
You must register to post a new comment.
There is no comment.