پرسش و پاسخ (10) قسمت دوم
Please Wait ...
by islamfa posted in 2012-03-22
برنامه پرسش و پاسخ به سوالات شرعی مردم پاسخ می دهد این برنامه از شبکه کلمه با حضور استاد محمد عبدالرشید عباد هرجمعه برگزار گردید
Duration : 59:18            View : 1182            Download : 0        Download Download
Category : Fatwa (Question & Answer)
-
You must register to post a new comment.
There is no comment.