پرسش و پاسخ (9) قسمت دوم
Please Wait ...
by islamfa posted in 2012-03-22
برنامه پرسش و پاسخ به سوالات شرعی مردم پاسخ می دهد این برنامه از شبکه کلمه با حضور استاد عبدالفتاح خدمتی هرجمعه برگزار می گردد
Duration : 49:21            View : 1024            Download : 0        Download Download
Category : Fatwa (Question & Answer)
-
You must register to post a new comment.
There is no comment.