پیدا و پنهان (2) قسمت اول
Please Wait ...
by islamfa posted in 2012-03-22
برنامه پیداو پنهان به نقش خبر وتاثیر آن برجامعه می پردازد واز دریچه ای دیگر زوایای مهم یک خبر را مشهود می نماید این برنامه را استاد محمد باقر سجودی در شبکه کلمه
Duration : 22:3            View : 1878            Download : 0        Download Download
Category : Politics
-
You must register to post a new comment.
There is no comment.