دفاع از اهل بیت (1)
Please Wait ...
by islamfa posted in 2012-03-20
مجری سید عقیل هاشمی وکارشناس برنامه استاد عبدالله حیدری موضوعات اساسی این سلسله برنامه زدودن روایات جعلی وخرافی که به اهل بیت منتسب نموده اند
Duration : 02:50:48            View : 1643            Download : 14        Download Download
Category : Answers to Doubts
-
You must register to post a new comment.
azizyosuf    در   14:27  2012-04-12
ازخداوند منان خواستارم که همیشه در راه خدمت به دین مبین اسلام سربلند و پایدار بمانید